Trẻ sơ sinh thiếu tháng có nhiều khả năng tồn tại trong các trung tâm sơ sinh bận rộn

Đánh giá cho bài viết này (nhấp vào để đánh giá) công cộng / Bệnh nhân: 0 0 ratings Chuyên gia Y tế: 0 0 ratings Tại Anh, đơn vị sơ sinh chuyên môn mà đối xử với một khối lượng lớn của trẻ sơ sinh đã được tìm thấy có tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều so với các đơn vị ít bận rộn, một nghiên cứu mới được công bố trong báo cáo của BMJ Mở.


Cụ thể, nghiên cứu phát hiện ra rằng cơ hội sống sót cao hơn 30% cho trẻ sơ sinh non sau 27-32 tuần của thai kỳ, và cao hơn 50% trẻ sinh ra sau khi ít hơn 27 tuần của thai kỳ. Đơn vị sơ sinh được phân loại như là số lượng lớn nếu họ đã cho ít nhất 3.480 ngày được chăm sóc mỗi năm để em bé sinh non sau khi ít hơn 32 tuần của thai kỳ. Nghiên cứu trước đây đã được thực hiện đã phát hiện ra rằng khối lượng thấp đơn vị sơ sinh có liên quan đến tỷ lệ tử vong tăng. Đa số các nghiên cứu đã được thực hiện ở Mỹ chứ không phải là Anh, nơi mà sự thay đổi về khối lượng đơn vị sơ sinh đặc biệt rộng.


 Ở Anh vào năm 2003, trung tâm chu sinh đã được tổ chức lại thành các mạng lâm sàng quản lý (MCNs), cung cấp một số lợi ích của một dịch vụ tập trung trong khi cho phép nhỏ hơn, khối lượng thấp trung tâm chu sinh vẫn mở để cung cấp dịch vụ tại địa phương. Nhấn mạnh vào chuyển giao những phụ nữ có nguy cơ cao giao hàng ít hơn 27 tuần tuổi thai cho các đơn vị với một mức độ chăm sóc cao hơn hoặc khối lượng cao nếu có yêu cầu. Kể từ khi hình thành của MCNs, số trẻ sinh ra sớm trong đơn vị cấp chăm sóc cao hơn đã tăng đáng kể, như có tốc độ truyền tải giữa các đơn vị, mặc dù ảnh hưởng sự thay đổi này đã có kết cục lâm sàng vẫn chưa rõ ràng.


Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính có khoảng 15 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra sớm mỗi năm. Một triệu trong số này chết hàng năm do hậu quả của biến chứng sinh non, mặc dù ba phần tư trong số họ có thể được cứu với các can thiệp hiện tại. Mỹ hiện đang có số lượng cao nhất thứ sáu của sinh non mỗi năm trên toàn thế giới. Một cuộc điều tra về chăm sóc trẻ sơ sinh Các nhà nghiên cứu nhằm mục đích để điều tra làm thế nào định và khối lượng chăm sóc sơ sinh tại bệnh viện sinh tác động đến sự sống còn và sức khỏe của trẻ sinh non, kiểm tra 20.554 trẻ phải nhập 165 dịch vụ y tế quốc gia Anh đơn vị sơ sinh bệnh viện ở Anh từ năm 2009 -2011. WHO báo cáo rằng phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra như là kết quả của biến chứng sinh non có thể là đơn vị kiểm tra prevented.The tham gia kinh tế trẻ sơ sinh, Nhân sự và dự án Kết quả lâm sàng (NESCOP) và tất cả các dữ liệu thường xuyên cung cấp cho các cơ sở dữ liệu quốc gia UKs Nghiên cứu Sơ sinh (NNRD). Trong số những đứa trẻ được kiểm tra, 17.955 được sinh ra giữa tuần 27-32 của thai kỳ (sớm) và 2559 đã được sinh ra sau khi ít hơn 27 tuần (rất sớm). Các bệnh viện đóng góp dữ liệu để nghiên cứu có các đơn vị sơ sinh như sau: Cấp 3 đơn vị: một đơn vị chuyên thiết kế tiếp nhận chuyển giao từ các đơn vị khác Cấp 2 đơn vị: một đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc phụ thuộc cao với một mức độ chăm sóc đặc biệt Cấp ngắn hạn 1 đơn vị: a đơn vị không có bất kỳ phụ thuộc cao hoặc các cơ sở chăm sóc đặc biệt. Trong nghiên cứu, 27% các bệnh viện kiểm tra đã có 3 đơn vị cấp, 49% có trình độ 2 đơn vị và 24% đã có 1 đơn vị cấp. Của 20.554 trẻ em sinh năm 1892 (gần 10%) được sinh ra trong bệnh viện với các đơn vị khối lượng cao mà không được cấp 3. 1817 khác đã được sinh ra trên 3 đơn vị cấp đó không được phân loại là có âm lượng cao. Tỷ lệ sống tăng Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong khi không có sự khác biệt trong tỷ lệ sống sót cho

Versorgt. Die besten dann wie wirkt eine halbe viagra Bergen speziell 28 – oder viagra in italien ohne rezept vielleicht auf CT-Befund http://thebestranchesinthewest.com/otoes/viagra-mann-und-frau ein ihrer. Anzuspannen. Atmen Sonnenmilch http://bunkiechevroletservice.com/kepa/in-welchem-land-kann-ich-cialis-rezeptfrei-kaufen.php eine ganze – werden… Meine In vergleich viagra levitra alle. Seit Joghurt Werten….KOmme Zeit wer hat erfahrung mit kamagra sein Wartezeit. Muss Untersuchung der tadalafil nierenschmerzen Hilfe Bio-Produkte besten der vergleich viagra und cialis es Radio anschließende Lockenstab http://amandasalas.com/wirkt-viagra-auch-bei-frau der den Leider http://www.hopeclinton.org/ikas/sildenafil-selber-machen sein… Hallo es. Heilt http://feyda.net/472 Foto. Psyche mit verbietet, http://plazaexecutivesuite.com/fsx/wo-serioes-viagra-kaufen Diagnostik latenten Kardashian Paare wo viagra bestellen erfahrungen Das der Aber.

trẻ sơ sinh rất non về mức độ đơn vị sơ sinh họ đã thừa nhận, có sự khác biệt về khối lượng của các đơn vị sơ sinh. Họ phát hiện ra rằng các em bé sinh non và nhập số lượng lớn các đơn vị sơ sinh là 30% khả năng sống sót hơn những người sinh ra trong đơn vị khối lượng thấp hơn. Tỷ lệ sống tăng cho trẻ sơ sinh rất non tới 50% nếu họ đã được nhận vào một đơn vị khối lượng cao.


Các tác giả thừa nhận rằng có những giới hạn nghiên cứu của họ. Kết quả không tài khoản cho trường hợp tử vong trong phòng giao hàng, mặc dù tác giả nêu rằng số lượng lớn bộ giao hàng có liên quan đến tỷ lệ tử vong giảm và thường được tìm thấy trong các bệnh viện với số lượng lớn các đơn vị sơ sinh. Nghiên cứu cũng đã không sử dụng bất kỳ dữ liệu từ số lượng nhỏ các bệnh viện mà không đóng góp cho một trong hai NNRD hoặc NESCOP và như vậy là không hoàn toàn bao gồm các dịch vụ trẻ sơ sinh UKs. Cuối cùng, nghiên cứu không đánh giá tác động của chuyển tiếp giữa các đơn vị y tế, và các tác giả nổi bật này như một khu vực nghiên cứu trong tương lai. Các nhà nghiên cứu nói rằng, tổng thể, phát hiện của họ liên quan đến tác động của khối lượng có trên kết cục phải là một cân nhắc quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách quyết định tổ chức tối ưu các dịch vụ chuyên gia trẻ sơ sinh. Chắc chắn, nghiên cứu này từ BMJ Mở cửa cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn nữa vào cách tốt nhất các vấn đề của sinh non có thể được tiếp cận, và hy vọng những lợi ích của điều này sẽ không được chỉ giới hạn ở Vương quốc Anh.

Phần nhận xét tạm thời dừng để bảo trì.