Chuyên gia nói về TPCN Vision

Sản phẩm Vision dưới góc nhìn khoa học của Lương y Quốc gia – TS Ngô Đức Vượng

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=WmQX6l7w7eE” width=”600″ height=”400″]

Ý kiến của TS Khoa học Lê thị Kim Tuyến về Vision

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=bX19jtjDGDs” width=”600″ height=”400″]

CÁC SẢN PHẨM TPCN VISION

Chưa có ý kiến nào, bạn hãy cho biết ý kiến của mình về sản phẩm này.

Ý kiến của bạn về sản phẩm

Những trường đánh dấu * là bắt buộc

*

*